רשע מה הוא אומר?

רשע מה הוא אומר: מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו: בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מארץ מצרים. לי ולא לו. ואילו היה שם לא היה נגאל. אני לא יכול לומר הרבה דברים טובים על אבא שלי, דמות האב… להמשך קריאה רשע מה הוא אומר?

פורסם בתאריך